Reprezentuję

Organizacje Związkowe

Organizacje związkowe reprezentują pracowników, bronią ich praw, ich zawodowych i społecznych interesów.
CZYTAJ DALEJ
Reprezentuję

Rady Pracowników

Rady pracowników są podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji oraz prowadzenia konsultacji na gruncie Ustawy z 7.04.2006 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 550).
CZYTAJ DALEJ
Reprezentuję

Europejskie Rady Zakładowe

Europejskie rady zakładowe są organami ustanowionymi w celu informowania pracowników i prowadzenia z nimi konsultacji w przedsiębiorstwach o zasięgu wspólnotowym.
CZYTAJ DALEJ

Skontaktuj się z najbliższym biurem

Peser sur la politique sociale c'est possible !
Que vous soyez élu·e du personnel ou délégué·e syndical·e, la politique sociale est centrale dans vos missions de représentant·e·s des salarié·e·s. Que ce soit dans vos consultations ou vos négociations, Syndex vous accompagne. Découvrez notre offre et préparez-vous dans de bonnes conditions.