Doradztwo

Doradztwo dostosowane do potrzeb przedstawicieli pracowników oraz działań ich organów dialogu społecznego.

Oferujemy indywidualne doradztwo w odpowiedzi na rozmaite pytania przedstawicieli pracowników w zakresie uprawnień ustawowych dot. m.in. funkcjonowania obszaru dialogu społecznego, procesu informacji i konsultacji, porozumień lub układów zbiorowych, negocjacji, itp.

Stworzyliśmy strefę Rad Pracowników, w całości dedykowaną pomocy i doradztwu na rzecz uczestników procesu informacji i konsultacji w Polsce. Zapraszamy do korzystania z naszej bezpłatnej infolinii

point out

Infolinia

+48 22 629 15 02
+48 601 37 87 37
syndex@syndex.pl