Doradztwo

 

Oferujemy indywidualne doradztwo w odpowiedzi na rozmaite pytania przedstawicieli pracowników w zakresie uprawnień ustawowych dot. m.in. funkcjonowania obszaru dialogu społecznego, procesu informacji i konsultacji, porozumień lub układów zbiorowych, negocjacji, itp.

Od momentu wdrożenia w Polsce Ustawy z dnia z dnia 7.04.2006 r. o Informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r. Nr. 79, poz. 550) pomagamy Wam w tworzeniu rad pracowników (proponując m.in. model porozumienia z pracodawcą) oraz europejskich rad zakładowych

Zapraszamy do korzystania z naszej infolinii:

 

point out

Infolinia:

+48 601 37 87 37
[email protected]