OFERTA

Nasza podstawowa działalność to doradztwo, ekspertyzy i szkolenia skierowane wyłącznie do przedstawicieli pracowników.

Nasze usługi mają na celu wspieranie pracowników w realizacji ich ustawowych uprawnień dot. m.in. informacji i konsultacji oraz wzmacnianie efektywności dialogu społecznego w przedsiębiorstwie:

Nasze usługi mają na celu wspieranie pracowników w realizacji ich ustawowych uprawnień dot. m.in. informacji i konsultacji oraz wzmacnianie efektywności dialogu społecznego w przedsiębiorstwie:

  • Doradztwo dostosowane do potrzeb przedstawicieli pracowników oraz działań ich instancji dialogu społecznego
  • Ekspertyzy finansowe i społeczne pozwalające przygotować się do procesów konsultacji bądź negocjacji
  • Szkolenia podnoszące skuteczność działań przedstawicieli pracowników i efektywność dialogu społecznego