EKSPERTYZY

Realizujemy kompleksowe ekspertyzy dot. sytuacji ekonomicznej, finansowej i społecznej przedsiębiorstwa, uwzględniające kontekst rynkowy oraz przynależność firmy do grupy o zasięgu krajowym bądź ponadnarodowym.

Dostosowujemy je każdorazowo do specyfiki i zakresu niezbędnej pomocy, np.: analiza wyników rocznych i prognoz, fuzje i przejęcia, restrukturyzacje i zwolnienia, częściowa lub całkowita cesja działalności, strategiczne inwestycje, itp.

Realizowane przez nas diagnozy dot. sytuacji przedsiębiorstwa mają ułatwić przedstawicielom pracowników merytoryczny i konstruktywny dialog z pracodawcą i pomóc w doprowadzeniu konsultacji lub negocjacji do sukcesu.

Nasze ekspertyzy pozwalają :

  • Zrozumieć ogólną sytuację przedsiębiorstwa, jego strategię i perspektywy rozwoju
  • Przewidywać ewentualne ryzyko lub szanse rozwoju związane ze strategią zarządu
  • Zainicjować merytoryczną i partnerską dyskusję z pracodawcą
  • Formułować umotywowaną opinię lub uzasadnione argumenty
  • Zobiektywizować argumentacje w oparciu o fakty i liczby
  • Zaproponować alternatywne i uzasadnione ekonomicznie rozwiązania do przyjęcia przez obie strony

Odwołanie się do pomocy eksperta to wasze prawo, korzystajcie z niego!

Przy wykonywaniu zadań rada pracowników może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę.”

Art. 15. Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji

> Dowiedz się więcej o ekspertyzach wykonywanych cyklicznie

> Dowiedz się więcej o ekspertyzach wykonywanych w sytuacjach wyjątkowych