POLITYKA PRYWATNOŚCI

Witamy na stronie internetowej Syndexu.

Zgodnie z polityką ochrony danych osobowych, Syndex, odpowiedzialny za ich przetwarzanie, zobowiązuje się do przetwarzania Twoich danych osobowych z wszelką należytą starannością oraz wyłącznie w celach, dla których zostały one udostępnione, przestrzegając własnych zasad, przepisów wynikających ze zmodyfikowanej ustawy numer 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., odnoszącej się do systemów informatycznych, plików i swobód (nazywanej „Ustawą o systemach informatycznych i swobodach obywatelskich”) oraz Rozporządzenia (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” (lub „RGDP”), a także ogólnie wszelkich obowiązujących przepisów prawnych.

Polityka ta określa sposób, w jaki Syndex zobowiązuje się gromadzić, wykorzystywać i chronić Twoje dane osobowe.

DLACZEGO TWOJE DANE SĄ GROMADZONE?

Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z prawem, podany do Twojej wiadomości, i pozostają ściśle poufne.

 

Przyjęte cele lub założenia przetwarzania przez nas danych zostały Ci udostępnione, kiedy, odwiedzając naszą stronę, potwierdziłeś, że zapoznałeś się z polityką cookies oraz rozumiesz powody, dla jakich z nich korzystamy.

Twoje dane są gromadzone na naszej stronie Syndex.fr w następujących celach:

 • Aby usprawnić komunikację z nami. W tym celu Syndex gromadzi i przetwarza przede wszystkim następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail
 • Aby zapisać Cię na nasze nadchodzące wydarzenia: funkcja, przedsiębiorstwo, organizacja związkowa (nie obowiązkowo), kod pocztowy (nie obowiązkowo) oraz numer telefonu (nie obowiązkowo)
 • W celu prowadzenia przez nas statystyk odwiedzin strony internetowej, co ma za zadanie pomóc nam w jej usprawnieniu i zaoferowaniu optymalnej nawigacji (cookies);

Syndex zobowiązuje się do przetwarzania Twoich danych osobowych ściśle przestrzegając powyższych celów. W żadnym wypadku dane te nie zostaną wykorzystane w innych celach niż te określone w regulaminie przetwarzania danych, który podlega nadzorowi naszego systemu Data protection officer (DPO).

JAKIEGO RODZAJU DANE SĄ GROMADZONE?

Gromadzimy wyłącznie niezbędne i istotne dane

Te dane należą do następujących kategorii:

 • Dane kontaktowe: nazwisko, imię, adres e-mail
 • Dane zawodowe związane z wykonywaną pracą, w przypadku gdy zapisujesz się do naszego newslettera lub chcesz otrzymywać informacje o bieżących wydarzeniach: funkcja, przedsiębiorstwo, organizacja związkowa (nie obowiązkowo), kod pocztowy (nie obowiązkowo) oraz numer telefonu (nie obowiązkowo)
 • Dane dotyczące łączenia się i logowania: adres IP przypisany do urządzenia, daty, godziny logowania i wylogowania, miejsce logowania, dane pamięci podręcznej

 Dane osobowe gromadzone przez Syndex są niezbędne tylko i wyłącznie do przetwarzania zgodnego z niżej opisanymi zasadami. Syndex zobowiązuje się do nie gromadzenia danych, które nie są niezbędne.


KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH?

Dostęp do Twoich danych posiadają wyłącznie osoby upoważnione

Dostęp do Twoich danych jest ściśle ograniczony do upoważnionych osób z Syndexu oraz naszych usługodawców, posiadających jasno określone wytyczne odnośnie technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony Twoich danych. Osoby te, ze względu na swoją funkcję, są uprawnione do otrzymywania danych, tak aby było możliwe osiągnięcie opisanych powyżej celów (przykłady: uzyskanie informacji na temat gości odwiedzających naszą witrynę, poprawienie jej funkcjonalności).

Syndex proponuje hiperłącze przekierowujące do sieci społecznościowych Facebook, Twitter, Linkedin oraz Viadeo, pozwalające na odwiedziny jego strony w danej sieci społecznościowej, nie gromadząc przy tym plików cookie (bez użycia wtyczki). Ponieważ nie mamy kontroli nad sposobem, w jaki funkcjonalności te są wykorzystywane przez te podmioty, zapraszamy do zapoznania się z polityką zarządzania danymi osobowymi poszczególnych sieci społecznościowych.

Twoje dane osobowe nie będą sprzedawane, udostępniane, ogłaszane ani przekazywane osobom trzecim, innym niż te wymienione w niniejszej polityce ochrony danych osobowych.

JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ ZGROMADZONE DANE?

Twoje dane są przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, Syndex przechowuje Twoje dane jedynie tak długo, jak jest to konieczne do realizacji określonych celów:
- Twoje dane osobowe udostępnione do kontaktu z nami (prośba o kontakt, newsletter) są przechowywane przez okres 3 lat od momentu ostatniego kontaktu z nami.
- czas przechowywania plików cookies zapisanych na urządzeniu końcowym po wyrażeniu zgody użytkownika jest ograniczony do 24 miesięcy (służą one celom statystycznym). Nie jest on przedłużany podczas kolejnych odwiedzin na stronie. Pod koniec 24-miesięcznego okresu ważności po raz kolejny wymagana jest Twoja zgoda.

 

W JAKI SPOSÓB SYNDEX CHRONI TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane są zabezpieczone

Syndex stosuje fizyczne i logiczne zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, niewłaściwym wykorzystaniem, rozpowszechnianiem, utratą oraz zniszczeniem.

Jednak to na Tobie spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie użytkowanych przez Ciebie urządzeń, tak aby były one chronione przed złośliwym oprogramowaniem, takim jak koń trojański czy wirusy. Zostajesz poinformowany, że bez odpowiednich zabezpieczeń Twoje dane mogą zostać przejęte lub rozpowszechniane przez osoby nieupoważnione.

CO TO SĄ PLIKI COOKIES I W JAKI SPOSÓB NIMI ZARZĄDZAĆ?

Cookies są plikami tekstowymi gromadzonymi przez przeglądarkę, które umożliwiają identyfikację (stałą lub nie) użytkownika podczas poruszania się po stronie internetowej. Pozwalają one na określenie liczby odwiedzin strony, a także, w zależności od witryny, na zachowanie preferencji i ustawień użytkownika lub innych danych o użyteczności handlowej.

Od listopada 2018 r. wdrożymy nowe narzędzie, które pozwoli użytkownikom w prosty sposób zarządzać plikami cookies z naszej strony. Na chwilę obecną otrzymujesz jedynie cookies techniczne oraz cookies służące celom statystycznym, które pozwalają nam gromadzić dane mierzące poziom skuteczności naszej strony internetowej (liczba wejść, itp.).

Cookies zainstalowane na Twojej przeglądarce:

 • cb-enabled :
  • pozwalają zapamiętać preferencje użytkownika związane z zarządzaniem plikami cookies
  • Termin ważności: 1 rok
  • Wymagane do bieżącego zarządzania cookies
 • laravel_session :
  • pozwalają zidentyfikować użytkownika, aby umożliwić mu dostęp i wgląd do jego profilu.
  • Termin ważności: 2 godziny
  • Wymagane
 • XSRF-TOKEN :
  • pozwalają zabezpieczyć się na wypadek niektórych ataków związanych z kradzieżą tożsamości (CSRF)
  • Termin ważności: 2 godz.
  • Wymagane
 • _gat, _ga, _gid :
  • Umożliwiają funkcjonowanie usługi Google Analytics
  • Termin ważności: odpowiednio 1 minuta, 2 lata i 24 godziny
  • Opcjonalne

JAKIE SĄ TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH I W JAKI SPOSÓB JE EGZEKWOWAĆ?

Zachowujesz kontrolę nad swoimi danymi

Zgodnie z Ustawą o systemach informatycznych i swobodach obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 r. w jej stosowanej wersji, z RGPD (Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi, Syndex informuje Cię, że przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do zgromadzonych danych osobowych,
 • prawo do skorygowania lub usunięcia zgromadzonych danych osobowych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z uzasadnionych przyczyn,
 • prawo do „bycia zapomnianym” (do „usunięcia łączy”), prawo do przenoszenia danych.

Aby skorzystać z któregoś z powyższych praw, powinieneś zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych za pośrednictwem poniższych danych kontaktowych :

 • Pocztą :

Syndex - DPO

22 rue Pajol

75016 Paris

FRANCE