Badanie

Spadek koniunktury czy koniec cyklu?

Rok 2018 zakończył się bardzo słabym wzrostem w sektorze motoryzacyjnym w Europie i na świecie, z tendencją spadkową w drugiej połowie roku. Wydaje nam się jednak, że należy rozróżnić przyczyny spowolnienia cyklicznego od strukturalnych czynników zmian w tym sektorze. Naszym zdaniem to rozróżnienie jest niezbędne, aby można było zrozumieć zagrożenia, szanse... i wyzwania dla pracowników sektora motoryzacyjnego.

motor

 

Od 2014 roku rynek europejski odnotowywał silne ożywienie, stanowiąc wraz z Chinami jedną z głównych sił napędowych światowego wzrostu. Spowolnienie w 2018 roku może oznaczać koniec cyklu wzrostowego. Pierwsza połowa roku odnotowała pozytywny trend na rynku z 4,5% wzrostem wolumenów wobec 3% w poprzednich latach. Do wzrostu przyczyniły się w szczególności Chiny (+5%) i Europa (+4% bez Wielkiej Brytanii), jak również ożywienie w dwóch głównych krajach wschodzących — Brazylii i Rosji.

SPOWOLNIENIE

Niemniej jednak rok 2018 zakończył się bardzo niskimi wskaźnikami w związku ze spowolnieniem w dwóch obszarach wzrostu — Chinach i Europie. W Chinach prognozy wzrostu zostały skorygowane w dół i ograniczone w roku 2018 do + 1,5%, co w dużym stopniu wynika z poziomu zadłużenia gospodarstw domowych. Z kolei w Europie przyczyną odnotowywanego od września spadku wyników sprzedaży są, z jednej strony, nowe zasady homologacji pojazdów (cykl pomiarowy WLTP)*, z drugiej, zaś, wprowadzenie we wrześniu nowej normy emisji spalin Euro 6d-temp. Te dwa czynniki zwiększyły produkcję przed wejściem w życie nowych przepisów, powodując następnie spowolnienie. Koniec roku w sektorze motoryzacyjnym jest zazwyczaj mniej dynamiczny, a wskutek zmian regulacyjnych czwarty kwartał 2018 r. był szczególnie słaby. Wyjaśnia to liczne zapowiedzi bezrobocia częściowego, stanowiącego powód do niepokoju w przedsiębiorstwach, którego być może doświadczyli Państwo również w swoich zakładach pracy.

OBAWY

W perspektywie średniookresowej presję rosnących niepewności odczuwają gracze z branży. W istocie, wspomniany spadek koniunktury pojawił się w momencie, gdy wielu uczestników rynku skorygowało w dół swoje prognozy zysków i załamała się ich kapitalizacja rynkowa. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy, w znacznie większym stopniu niż cykliczne spowolnienie, jest duży wysiłek inwestycyjny związany z kluczowymi innowacjami (elektryfikacja, pojazdy autonomiczne i podłączone do sieci), których perspektywy rentowności są niepewne. Kwestia ta leży u podstaw transformacji sektora, którą omówimy w tym numerze. Niektórzy gracze — szczególnie producenci — zaakcentowali konsekwencje tych zmian, tak aby wywrzeć presję na Komisji Europejskiej, w momencie, kiedy podejmowane były decyzje dotyczące celów redukcji poziomów emisji zanieczyszczeń. Ostatecznie emisje CO2 nowych samochodów będą musiały spaść o 37,5% do 2030 r. (w porównaniu do roku 2021).

* World Harmonized Light Wehicle Test Procedure - mowa o nowym systemie pomiaru emisji spalin z pojazdów.

Udostępnij ten artykuł!