Aktualności

PROJEKT DOTYCZĄCY INFORMOWANIA I KONSULTOWANIA PRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORSTW UZYSKAŁ DOFINANSOWANIE UE

Afficher l'article en plein écran

Filia grupy Syndex działająca w Brukseli i ETF (Europejska Federacja Pracowników TransportU) realizują, dzięki dofinansowaniu UE, projekt dotyczący informowania przedstawicieli przedsiębiorstw i przeprowadzania z nimi konsultacji.

train station

 

Projekt ma na celu wsparcie ETF w realizacji działań na rzecz Europejskich Rad Zakładowych pracowników z sektorów transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotnictwa cywilnego.

W projekcie weźmie udział ok. 200 osób, które uczestniczyć będą w  szkoleniach dot. przepisów UE nt. informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz dobrych praktyk.

Oczekiwaną wartość dodaną projektu stanowić mają nowe Europejskie Rady Zakładowe oraz przeprowadzenie negocjacji lub sfinalizowanie nowych porozumień w oparciu o znowelizowaną Dyrektywę 2009/38/WE.

Ramowy program szkolenia zostanie przesłany do wszystkich przedstawicieli pracowników, którzy po raz pierwszy dołączą do Specjalnego Zespołu Negocjacyjnego (SZN) lub Europejskiej Rady Zakładowej (ERZ). Wyniki projektu będą udostępniane przez ETF i Syndex a także w ramach konferencji z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i liderów związków zawodowych.

>> Potrzebujesz pomocy, aby stworzyć Europejską Radę Zakładową?

Pobierz nasz niezbędnik o ERZ!

Udostępnij ten artykuł!