Aktualności

EUROPEJSKI FILAR PRAW SOCJALNYCH: KOLEJNY KROK W KIERUNKU SPRAWIEDLIWSZEJ EUROPY

Afficher l'article en plein écran

26 kwietnia 2017 roku Komisja Europejska przedstawiła swoją propozycję utworzenia Europejskiego filaru praw socjalnych. Filar ten określa 20 kluczowych zasad mających wspierać „sprawiedliwe i dobrze funkcjonujące  rynki pracy i systemy zabezpieczenia społecznego”.

Logo Komisja Europejska

Filar przyjmuje na chwilę obecną dwie formy prawne: jako rekomendacja Komisji, skuteczna od kwietnia 2017 roku, oraz jako propozycja wspólnej deklaracji instytucji europejskich — Parlamentu, Rady i Komisji.

Ma on zostać przyjęty na Szczycie Społecznym, który odbędzie się w Szwecji dnia 17 listopada 2017 roku. Społeczna tablica wyników będzie monitorować wdrażanie Filaru poprzez śledzenie tendencji i dokonań w państwach członkowskich, stanowiąc tym samym wkład w Europejski semestr koordynacji polityki gospodarczej.

Tablica wyników opiera się na trzech kategoriach: „równe szanse i dostęp do rynku pracy”, „dynamiczne rynki pracy i uczciwe warunki pracy”, „świadczenia publiczne/ochrona socjalna i integracja społeczna”.

W ramach Filaru Komisja proponuje:

  • jedną inicjatywę ustawodawczą: równowaga między życiem zawodowym a prywatnym
  • dwie konsultacje europejskich partnerów społecznych: zmiana Dyrektywy w sprawie pisemnego oświadczenia
  • jedna wytyczna: w sprawie czasu pracy

Równocześnie, Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ, z zadowoleniem przyjął zapowiedź przewodniczącego Junckera dotyczącą propozycji utworzenia Europejskiego Urzędu Pracy i życzy on sobie, aby związki zawodowe były w pełni zaangażowane w prace nad propozycją i aby nadzorowały jej realizację.

Szereg zasad i praw zawartych w Filarze będzie wymagać dalszych inicjatyw ustawodawczych, aby mogły one stać się skuteczne. EKZZ popiera proponowany Europejski Filar Praw Socjalnych, ale uważa, że dokument ten nie obejmuje wielu kwestii dotyczących pracowników.

Na przykład, EKZZ domaga się głębszej rewizji Dyrektywy w sprawie pisemnego oświadczenia (umowy o pracę i inne tego typu umowy), tak aby obejmowała ona swoim zasięgiem wszystkich pracowników, w tym pracowników fizycznych, oraz uważa, że osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i pracownicy „niestandardowi” powinni mieć dostęp do ochrony socjalnej. EKZZ oczekuje rzeczywistych usprawnień, w tym sankcji, a nie wyłącznie deklaracji zamiarów i koordynacji polityk.

I wreszcie, dnia 16 listopada 2017 roku, dzień przed Europejskim Szczytem Społecznym, odbędzie się „Europejski Dzień Działania”.

Udostępnij ten artykuł!