Aktualności

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA PRACY WE FRANCJI KORZYSTNE DLA PRACODAWCÓW

Afficher l'article en plein écran

Francuski rząd podał nowe wytyczne w zakresie prawa pracy. Zmieniono kilka istotnych przepisów, które będą miały wpływ na sytuację przedstawicieli pracowników.

Nowe wytyczne w zakresie prawa pracy (KSE)

Przed zmianami, przedstawiciele personelu w przedsiębiorstwach mogli pełnić jedną z trzech funkcji: delegata personelu, członka rady pracowników lub członka komitetu ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Nowe przepisy znoszą ten podział, ustanawiając w jego miejsce jeden podmiot — Komitet Społeczno-Ekonomiczny (KSE), co w konsekwencji oznacza znaczny spadek liczby przedstawicieli pracowników. Organ ten w niektórych przypadkach będzie miał możliwość negocjowania porozumień zakładowych bez udziału związków zawodowych. Porozumienia zakładowe mogą w wielu przypadkach odstępować od porozumień branżowych. Skrócono również wymiar czasu przysługującego przedstawicielom pracowników na prowadzenie ich działalności z dotychczasowych 20 do 16 godzin miesięcznie dla każdego członka KSE.

Znacząca zmiana dotyczy też kosztów ekspertyzy, które do tej pory były finansowane przez przedsiębiorstwo. Po zmianach, 20% tych kosztów będzie musiał pokryć KSE. Prawdopodobnie doprowadzi to sytuacji, w której mniejsze komitety nie będą sobie mogły pozwolić na ekspertyzę techniczną, co w praktyce oznaczałoby podważenie prawa pracowników do partycypacji.

Nowe przepisy ułatwiają również pracodawcom stosowanie zwolnień indywidualnych i grupowych.

Udostępnij ten artykuł!