Aktualności

ZMIANY POLITYCZNE W UE TEMATEM KONGRESU EUROPEJSKIEJ FEDERACJI PRACOWNIKÓW TRANSPORTU (ETF)

Afficher l'article en plein écran

Wzrost znaczenia skrajnej prawicy w Europie, rosnąca liczba ataków na związki zawodowe oraz dotykające Europę zmiany polityczne, takie jak Brexit, stanowiły istotne zagadnienia poruszone na 5. Kongresie ETF, który odbył się w Barcelonie w dniach 24-26 maja. Jednym z uczestników Kongresu był Syndex, obok 600 przedstawicieli związków zawodowych sektora transportu z całej Europy.

5th congress of the European Transport Federation

Sekretarz Generalny ETF, Eduardo Chargas, podkreślił, że ETF, jako „ostatnia linia obrony ludzi pracy w Europie”, podjęła zobowiązanie podniesienia swojej zdolności oddziaływania poprzez kampanie informacyjne.

Sprawiedliwa polityka transportowa, wyeliminowanie praktyk dumpingu społecznego oraz poprawa warunków pracy i życia pracowników tego sektora stanowią podstawę priorytetowych działań ETF.

Federacja potępia propozycje Komisji Europejskiej dotyczące zmian pakietu mobilności, a dokładniej zmiany przepisów nt. czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006) oraz przepisów dot. tzw. „inteligentnych” tachografów (Rozporządzenie (WE) 165/2014).

Zdaniem ETF, propozycje te będą miały poważny, negatywny wpływ na bezpieczeństwo na drogach i bezpieczeństwo pasażerów, jak również na płace oraz warunki pracy i życia kierowców.

ETF zwraca również uwagę na zalecenia Komisji Europejskiej przedstawione w pakiecie lotniczym „Otwarta i skomunikowana Europa”. ETF jest przeciwna zaproponowanym rozwiązaniom, gdyż jej zdaniem wpływają one na prawo do strajku i naruszają podstawowe prawa kontrolerów ruchu lotniczego zagwarantowane w art. 153 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W centrum uwagi znalazł się także sektor obsługi naziemnej — ETF, wraz z kilkoma organizacjami pracodawców, będą się musiały zmierzyć z rewizją Rozporządzenia 216/2008, która dałaby liniom lotniczym pełną swobodę w narzucaniu sektorowi obsługi naziemnej procedur i instrukcji kosztem harmonizacji dobrych praktyk w sektorze. Eksperci Syndex, we współpracy z  STC i kilkoma europejskimi partnerami społecznymi w dziedzinie lotnictwa cywilnego opublikują w drugiej połowie 2017 roku analizę prawną dotyczącą praw konkurencji, pracy i szkoleń w unijnych portach lotniczych.

Kongres stanowi główny organ zarządzający ETF, w trakcie którego członkowie podejmują decyzje dotyczące politycznego stanowiska i strategii organizacji na kolejną kadencję  oraz wybierają kierownictwo ETF.

Frank Moreels, przewodniczący belgijskiego związku BTB ABVV, został wybrany na nowego przewodniczącego ETF.

Udostępnij ten artykuł!