Aktualności

ISTOTNE KWESTIE SPOŁECZNE TEMATEM ŚWIATOWEGO KONGRESU IUF

Afficher l'article en plein écran

Kongres  Międzynarodowej Unii Pracowników Przemysłu Spożywczego i Gałęzi Pokrewnych (IUF) dotyczył zagadnień, które będą przedmiotem działań organizacji w  najbliższym czasie: dobrze płatne miejsca pracy uwzględniające godność i prawa pracowników, bezpieczne środowisko pracy zachowujące równość i różnorodność, innowacyjna i oparta na wartościach demokratycznych polityka.  

Kongres IUF (Międzynarodowa Unia Pracowników Przemysłu Spożywczego i Gałęzi Pokrewnych)

IUF podjęła ponadto zobowiązanie do walki o sprawiedliwą politykę klimatyczną w odniesieniu do pracowników sektora spożywczego, rolniczego i hotelarskiego w obliczu postępujących zmian klimatycznych mających znaczący wpływ na źródła utrzymania pracowników wszystkich sektorów objętych działaniami IUF i we wszystkich krajach.

Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa, w tym automatyzacja, robotyzacja, platformy cyfrowe przekładają się na zmiany w rolnictwie, produkcji żywności i turystyce. IUF i jej organizacje członkowskie obawiają się, że zmiany te stanowią zagrożenie dla dobra pracowników, jak również ich wynagrodzeń i standardów pracy.

W odniesieniu do imigrantów zarobkowych (około 244 miliony osób na całym świecie), w przypadku których łamane są praw pracownicze i społeczne, Kongres zobowiązał członków IUF do dalszych działań na rzecz tejże grupy poprzez edukowanie imigrantów w zakresie przysługujących im praw pracowniczych oraz tam, gdzie jest to konieczne, wzmacnianie regulacji prawnych w celu zapewnienia imigrantom zarobkowym dostępu do praw przysługujących pozostałym pracownikom.

Mimo że młodzi pracownicy mają decydujący wpływ na przyszłość ruchu związkowego, są oni w niedostatecznym stopniu reprezentowani w związkach zawodowych na całym świecie. W związku z tym Kongres wezwał związki zawodowe aby po pierwsze postarały się o poprawę swojego wizerunku wśród oczach ludzi, a ponadto by przyjęły odpowiedzialność za młodych pracowników wspierając ich w budowaniu poczucia przynależności.

Formułując rezolucję nadzwyczajną IUF wyraziła solidarność i wsparcie dla brytyjskich i belgijskich pracowników McDonalds wobec ich decyzji o podjęciu w dniu 4 września akcji strajkowej mającej na celu poprawę warunków pracy, wzrost wynagrodzeń i uzyskanie prawa do zrzeszania się w organizacjach związkowych.

 

Udostępnij ten artykuł!