Aktualności

EUROPA POTRZEBUJE WZROSTU PŁAC

Afficher l'article en plein écran

W 2017 roku rozpoczęła się kampania EKZZ pod hasłem: „Europa potrzebuje wzrostu płac”.

Europa potrzebuje wzrostu płac !

Zdaniem EKZZ, podniesienie wynagrodzeń pracowników doprowadzi do ożywienia europejskiej gospodarki a poprawa siły nabywczej przełoży się na wzrost gospodarczy, inwestycje i nowe miejsca pracy.

Kwestia ta jest tym istotniejsza, że europejski rynek pracy przeżywa w ostatnim czasie prawdziwy boom. W swoim dorocznym przeglądzie z roku 2017 pt.: „Zatrudnienie i kwestie społeczne w Europie” Komisja Europejska zaznacza, że w pierwszym kwartale roku w UE zatrudnionych było 234,2 mln osób. Wskaźnik zatrudnienia przekroczył poziom sprzed kryzysu i jest obecnie najwyższy w historii.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, związki zawodowe uważają, że portfel pracowników również powinien skorzystać na tym wzroście.

Kampania EKZZ ma na celu uwidocznienie wielu niesprawiedliwości na tle płacowym, które należy wyeliminować poprzez podniesienie wynagrodzeń: różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, niedostatecznie lub słabo opłacana praca młodych ludzi, zbyt niskie płace minimalne oraz różnice w wynagrodzeniach w ramach UE między krajami o niskich i o lepszych płacach.

EKZZ apeluje do rządów, ponieważ to one mogą odegrać główną rolę w kwestii zwiększenia płac w Europie, pomagając w stworzeniu bardziej sprzyjającego otoczenia dla układów zbiorowych, wspierając politykę przyjazną wzrostowi, rozszerzając układy zbiorowe na większą liczbę pracowników oraz zapewniając, że płace minimalne będą nie mniejsze niż 60% wartości średniej płacy.

 

Udostępnij ten artykuł!