Funkcjonowanie rady pracowników w praktyce

Optymalizacja działania rady na rzecz skutecznego dialogu społecznego

Opanowanie zasad funkcjonowania rady pracowników to pierwszy krok do zrozumienia jej roli i miejsca  w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz realizowania funkcji członka rady w skuteczny sposób. Szkolenie prezentuje najistotniejsze uprawnienia rady, w tym ekonomiczne, oraz narzędzia działania, którymi rada dysponuje, przede wszystkim w procesie informacji i konsultacji.

Szkolenie jest wzbogacone o przykłady dobrych praktyk czerpanych z naszej współpracy z radami pracowników od 2006 r. Przekazujemy uczestnikom wiedzę niezbędną do zoptymalizowania działań rady w poszanowaniu prawa i w interesie dialogu społecznego.

Cele szkolenia:

 • Opanowanie zasad działania rady pracowników
 • Poznanie uprawnień, zadań  i narzędzi działania rady
 • Poznanie obowiązków pracodawcy w zakresie informacji i konsultacji
 • Nabycie praktycznych umiejętności, tj.:
  • odróżniania przypadków informowania i konsultowania
  • formułowania opinii uzasadnionych merytorycznie oraz konstruowanie alternatywnych propozycji
  • opracowania porozumienia  rady pracowników z pracodawcą
  • rozróżniania roli rady od zadań pozostałych podmiotów reprezentujących pracowników