Ekspertyzy w sytuacjach wyjątkowych

RESTRUKTURYZACJE i ZWOLNIENIA

W przypadku planów restrukturyzacji, rola naszych ekspertów polega na przeanalizowaniu uzasadnienia projektu i ocenie jego konsekwencji dla działalności przedsiębiorstwa i  pracowników. Naszym zadaniem jest też zidentyfikowanie potencjalnych rozwiązań - korzystniejszych dla utrzymania poziomu zatrudnienia,  które jednocześnie są ekonomicznie uzasadnione.

FUZJE i PRZEJĘCIA

W przypadku fuzji lub przejęcia eksperci oceniają plan pod względem  strategicznym, ekonomicznym i finansowym. Analizując biznesplan i potencjalne synergie nowego podmiotu, przybliżają  przedstawicielom pracowników konsekwencje organizacyjne i społeczne planowanej operacji.

STRATEGICZNE INWESTYCJE

W przypadku dużych projektów inwestycyjnych (jak np. wdrożenie nowych technologii lub metod produkcji, rozbudowa lub relokacja zakładu), ale także dezinwestycyjnych (optymalizacja  działalności, likwidacja linii produkcyjnej, itp.), zespół ekspercki analizuje zasadność projektu z punktu widzenia finansowego i strategicznego oraz związane z nim ryzyka lub szanse rozwoju w obszarze zatrudnienia.