Ekspertyzy cykliczne

SYTUACJA EKONOMICZNA i FINANSOWA

Zespół ekspertów opracowuje szczegółową diagnozę sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa dot. działalności operacyjnej, wyników finansowych i istotnych wskaźników efektywności. Ekspertyza zawiera ponadto analizę budżetu, strategicznych kierunków rozwoju, w tym kluczowych inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy dalszej działalności i bezpieczeństwa zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

ZATRUDNIENIE i POLITYKA HR

Eksperci mogą analizują politykę kadrową jednostki, w tym strukturę zatrudnienia (w oparciu o typ umowy, staż, wiek i płeć pracowników, itp.), rozwój kwalifikacji zawodowych, czas pracy, strukturę wynagrodzeń, politykę szkoleń, itp. Celem takiej analizy jest nakreślenie obrazu sytuacji społecznej przedsiębiorstwa, z możliwością pogłębienia zagadnień o istotnym znaczeniu dla przedstawicieli pracowników.